Schademetingen

Dit is een website van BaVib. Wij verrichten verschillende metingen ter voorkoming van schade en het monitoren van schade.

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen worden verricht ter voorkoming van schade en om te constateren of er schade kan ontstaan door trillingen.

Hoogtemetingen

Hoogtemetingen worden verricht ter voorkoming van schade en om te constateren of er schade kan ontstaan door verzakking.

Scheurmeter

Scheurmeters worden aangebracht om te constateren bestaande scheuren groter worden en met welke snelheid dit gebeurd.

Vooropname

Vooropnames worden uitgevoerd voordat werkzaamheden worden uitgevoerd en na afloop van de werkzaamheden om te constateren of er schade is ontstaan.

Akoestisch doormeten betonpalen

Prefab betonpalen en in de grond gevormde palen kunnen wij akoestisch doormeten op te bepalen of de integriteit van de palen voldoen of niet.

Bavib trillingsmetingen scheurmeters trillingen scheurmeter trillingsmeting hoogtemeting deformatiemetie schade metselwerk

Funderingsonderzoek

Bij een funderingsonderzoek wordt onderzocht of de houten palen of een fundering op staal (zonder palen) nog voldoende draagkracht hebben om hun functie goed te kunnen vervullen.